Нафтогазова справа

Розділ містить літературу та навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності "Експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ"

Пам'ятка для дипломного проектування

Загальні вимоги до текстових документів

Теми ДП 41м

Теми ДП 11-1м

Конспект лекцій для студентів групи 14-1м з дисципліни "Основи екології": самостійна робота по лекціям про забруднення атмо-, гідро- та літосфери на 24.09

Конспект лекций Экология

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ. ПАМ’ЯТКА  на допомогу студентам, що виконують дипломні проекти